MasterRoc MP 355 - Wysokoreaktywna dwuskładnikowa poliuretanowa żywica iniekcyjna


Wcześniej: MEYCO MP 355

Jak działa MasterRoc MP 355?

MasterRoc MP 355 to dwuskładnikowa poliuretanowa żywica iniekcyjna, bez zawartości rozpuszczalników, specjalnie opracowana do zatrzymywania gwałtownych przepływów wody i stabilizacji gruntu.

Zalecane stosowanie:

  • Kontrola wnikania dużych ilości wody
  • Stabilizacja spękanej skały, piasków i żwirów oraz materiałów do zasypywania zagłębień terenu
  • Wypełnianie pustek
  • Naprawa konstrukcji betonowych

Jakie cechy MasterRoc MP 355 są wyjątkowe?

  • W wyniku kontaktu z wodą produkt tworzy sztywną pianę. Reaguje również bez dodawania wody, tworząc sztywny, gumo-podobny materiał
  • Szybko działający materiał tam, gdzie wymagana jest wytrzymałość lub sztywność struktury

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterRoc MP 355?

  • Reaguje zarówno z wodą, jak i bez wody. Istotną zaletą z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to, że materiał stwardnieje w każdych warunkach.
  • Reakcję można modyfikować poprzez dodanie przyspieszacza i tiksotropowego środka, dostarczanych oddzielnie do Składnika A

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz