MasterRoc MP 367 Foam - Wysokoreaktywna dwuskładnikowa krzemianowo-polimocznikowa piana do wypełniania ubytków


Wcześniej: MEYCO MP 367 Foam

Jak działa MasterRoc MP 367 Foam?

Dwuskładnikowa krzemianowo-piana bez zawartości rozpuszczalników MasterRoc MP 367 Foam jest specjalnie opracowana do szybkiego wypełniania ubytków oraz do konsolidacji w warstwach węgla i skał.

Zalecane stosowanie:

  • Wypełnianie ubytków w warstwach węgla i innych
  • Konsolidacja spękanej skały, piasków, żwiru i węgla
  • Stabilizacja ubytków w tunelach
  • Uszczelnienia wyrobisk i wentylacji w kopalniach węgla
  • Iniekcja wstępna w tunelach drążonych TBM

Jakie cechy MasterRoc MP 367 Foam są wyjątkowe?

  • Nie powiększa swojej objętości w kontakcie z wodą ani nie pochłania wody
  • Wykazuje dobrą przyczepność do mokrych powierzchni
  • Dobra stabilność chemiczna
  • Przeważające zamknięte komórki piany

Jakie korzyści wynikają ze stosowania MasterRoc MP 367 Foam?

  • Bardzo szybko działający materiał, stosowany tam, gdzie wymagana jest prędkość spieniania, elastyczność i właściwości opóźniające palenie

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz