MasterRoc® SLF 30 – Piana kondycjonująca grunt dla maszyn drążących tunele (TBM)


Wcześniej: MEYCO SLF 30

Jak działa MasterRoc SLF 30?

MasterRoc SLF 30 jest środkiem pianotwórczym specjalnie zaprojektowanym do kondycjonowania gruntu do stosowania w obudowanych maszynach drążących tunele z tarczą. Jest dostosowany do drążenia w miękkim gruncie i może być stosowany w standardowych urządzeniach dozujących i pianotwórczych maszyn TBM.

Jakie cechy MasterRoc SLF 30 są wyjątkowe?

  • Korzystniejsze zachowanie się gruntu.

Łatwiejsze usuwanie urobku.

  • Zmniejszona przepuszczalność i lepsze uszczelnienie lica ściany.

Jakie korzyści przynosi klientom stosowanie MasterRoc SLF 30?

  • Nadawanie odpowiednich właściwości w zakresie odkształceń plastycznych gruntu, co zapewnia równy i kontrolowany nacisk podpór i zwiększoną stabilność lica ściany.
  • Niższe tarcie wewnętrzne i mniejsza ścieralność gruntu od głowicy do przenośnika ślimakowego i taśmociągu zmniejsza zużycie energii, umożliwia wydobycie i transport ziemi i redukuje koszty zużycia.
  • Zredukowana lepkość pewnych rodzajów gruntów, która mogłaby doprowadzić do problemów z zablokowaniem maszyny.

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz