MasterRoc® SLF 41

Piana kondycjonująca grunt do maszyn drążących tunele (TBM)

Jak działa MasterRoc SLF 41?

MasterRoc SLF 41 jest środkiem pianotwórczym wzmocnionym polimerami, zaprojektowanym specjalnie do kondycjonowania gruntu przy zastosowaniu maszyn drążących tunele z tarczą. Jest dopasowany do drążenia tuneli w miękkim gruncie i mule oraz glebie piaszczystej, która może zawierać duże ilości wody. Może być także stosowany w standardowych urządzeniach dozujących oraz pianotwórczych maszyn TBM.

Jakie cechy MasterRoc SLF 41 są wyjątkowe?

  • Korzystniejsze zachowanie się gruntu.
  • Łatwiejsze usuwanie urobku.
  • Zmniejszona przepuszczalność gruntu.

Jakie korzyści przynosi klientom stosowanie MasterRoc SLF 41?

  • Nadawanie odpowiednich właściwości w zakresie odkształceń plastycznych gruntu, co zapewnia równy i kontrolowany nacisk podpór i zwiększoną stabilność lica ściany.
  • Niższe tarcie wewnętrzne i mniejsza ścieralność gruntu przy głowicy .
  • Obniżona lepkość pewnych rodzajów gruntów, która mogłaby doprowadzić do problemów z zablokowaniem maszyny.

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz