MasterRoc SLP 1 - Ciekły polimer do zmiękczania gruntu do stosowania w maszynach drążących tunele


Wcześniej: MEYCO SLF P1

Jak działa MasterRoc SLP 1?

MasterRoc SLP 1 jest polimerem smarowym w formie ciekłej, stosowanym do zwiększenia wydajności produktów pianowych MasterRoc SLP w trudnych warunkach podziemnych, np. w gruntach z zawartością drobnego piasku, mułu lub gliny o dużej zawartości wody. Stosuje się go tam, gdzie rośnie zawartość wody w gruncie, a piana jest niewystarczającym środkiem, aby zmienić jego właściwości. Ciekły polimer MasterRoc SLP 1 został opracowany specjalnie do kondycjonowania gruntu z zastosowaniem maszyny drążącej TBM z tarczą. Jest wysokowydajnym środkiem zmieniającym struktury gruntu, skutecznym przy rozwiązywaniu problemów z wodą w gruntach zawierających drobny piasek, muł lub glinę.

Zalecane stosowanie:

  • Grunty niskiej klasy i grunty nasycone przy zastosowaniu tarcz typu EPB w maszynach TBM z tarczą
  • Kondycjonowanie gruntu przy zastosowaniu tarcz typu EPB

Jakie cechy MasterRoc SLP 1 są wyjątkowe?

  • Nadaje odpowiednie właściwości w zakresie odkształceń plastycznych gruntu, co zapewnia równy i kontrolowany nacisk podpór i zwiększoną stabilność czoła przodka
  • Zmniejsza tarcie wewnętrzne i ścieralność gruntu przy głowicy do przenośnika ślimakowego. Dzięki czemu jest mniejsze zużycie energii i narzędzi
  • Nie wymaga użycia sprzętu do mieszania (gotowy do użycia)
  • Łatwo się go dozuje i dostosowuje odpowiednie ilości do panujących warunków gruntu.

Jakie korzyści przynosi MasterRoc SLP 1?

  • Redukuje przepuszczalność i zwiększa szczelność czoła przodka
  • Zwiększa spójność gruboziarnistego, czystego piasku i żwirów, aby proces wydobycia gruntu przebiegał płynnie
  • Zwiększa lepkość gruntu poprzez zmianę konsystencji mokrego gruntu na łatwiejszą z punktu widzenia wydobycia i stabilizacji
  • Pomaga w utworzeniu „czopa” podczas iniekcji, kierując go do przenośnika ślimakowego

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz