MasterRoc SLP 2 - ciekły polimer do kondycjonowania gruntu do stosowania w maszynach drążących tunele


Wcześniej: MEYCO SLF P2

Jak działa MasterRoc SLP 2?

MasterRoc SLP 2 jest ciekłym polimerem stosowanym do zwiększenia wydajności produktów pianowych MasterRoc SLP w trudnych warunkach gruntowych. Ciekły polimer MasterRoc SLP 2 ma zastosowanie do gruntów gruboziarnistych z zawartością małych ziaren lub gruntów nasączonych wodą o dużym ciśnieniu.

Ciekły polimer MasterRoc SLP 2 może być także stosowany do zmiany właściwości zawiesiny bentonitu do aplikacji za pomocą maszyny TBM.

Ciekły polimer MasterRoc SLP 2 został zaprojektowany do kondycjonowania gruntu podczas drążenia za pomocą maszyn TBM. Ciekły polimer MasterRoc SLP 2 jest wysokowydajnym środkiem w zakresie zmiany struktury gruntu i jest doskonały do stosowania w gruboziarnistym, czystym piasku i żwirach.

Zalecane stosowanie:

 • Kondycjonowanie gruntu zastosowaniu tarcz typu EPB
 • Grunty niskiej klasy i drobnoziarniste, grunty nasycone i o wysokim ciśnieniu wody przy zastosowaniu tarcz typu EPB
 • Przyspieszenie osiadania i polepszenie właściwości osadu filtracyjnego zawiesiny bentonitu; Odpowiedni dla zawiesiny bentonitu w warunkach zasolenia

Jakie cechy MasterRoc SLP 2 są wyjątkowe?

 • Gotowy do użycia ciekły polimer
 • Korzystny dla środowiska

Jakie korzyści przynosi MasterRoc SLP 2?

 • Zmniejszona przepuszczalność i zwiększona szczelność czoła przodka
 • Równy i kontrolowany nacisk podpór i zwiększona szczelność czoła przodka
 • Zmniejszone tarcie wewnętrzne i ścieralność gruntu od głowicy do przenośnika ślimakowego, zmniejszające zużycie energii i narzędzi
 • Zwiększona spójność gruboziarnistych, czystych piasków i żwirów - płynniejsze wydobycie gruntu
 • Efekt nasiąkania wodą oraz pęcznienia gruntu, zmieniając konsystencję mokrego gruntu na grunt łatwiejszy do wydobycia „„
 • Przyspiesza opadanie zawiesiny bentonitu. Odpowiedni dla zawiesiny bentonitu w warunkach zasolenia

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz