MasterSeal Roof 2164

System do izolacji wodochronnej dachów z membraną 1K nanoszoną ręcznie według wytycznych ETAG 005‑06 (posiadający ETA 09/0396).

Trudno zapalny, wodochronny system natryskowy przeznaczony jest do stosowania na różnych podłożach zgodnie z wytycznymi EOTA. Jednoskładnikowa membrana MasterSeal M640 o niskiej lepkości nanoszona ręcznie lub za pomocą natrysku bezpowietrznego, osiąga gotowość do ponownego pokrycia i obciążenia ruchem pieszym po zaledwie 12 godzinach.

Grubość systemu:

  • Około 1,7 - 2,5 mm

Zastosowania:

  • na elementach cementowych balkonów, trasów i dachów płaskich 

 

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here