MasterSeal Traffic 2264

System powłok nawierzchniowych o zdolności do mostkowania rys do stosowania, jako nawierzchnia parkingów w połączeniu z warstwą wodochronną i warstwą ścieralną

OPIS:

System MasterSeal Traffic 2264 jest systemem ochrony powierzchni przeznaczonym do parkingów, spełniającym wymagania normy EN 1504-2 oraz niemieckiej normy DIN V 18026, klasa OS 11b. Znajduje zastosowanie na piętrach pośrednich parkingów i na parkingach podziemnych. Posiada zdolność do dynamicznego mostkowania rys, klasa B 3.2 (-20°C), w pomieszczeniach i na zewnątrz (z zadaszeniem).

Charakterystyka:

  • Do wnętrz i na zewnątrz (pod zadaszeniem);
  • Wysoka odporność na ścieranie;
  • Zapewnia antypoślizgową i jednorodną powierzchnię;
  • Niskie zużycie i wysoka wydajność;
  • Odporny na obciążenia ruchem kołowym;
  • Odporny chemicznie na paliwa, kwas akumulatorowy i płyn hydrauliczny;
  • Odporny na sole używane do odladzania;
  • Zdolność mostkowania rys, klasa B3.2 (-20°C) wg. PL 1504/02 i DIN V 18026;

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Do pobrania