MasterSeal Traffic 2264

System powłok nawierzchniowych o zdolności do mostkowania rys do stosowania, jako nawierzchnia parkingów w połączeniu z warstwą wodochronną i warstwą ścieralną

OPIS:

System MasterSeal Traffic 2264 jest systemem ochrony powierzchni przeznaczonym do parkingów, spełniającym wymagania normy EN 1504-2 oraz niemieckiej normy DIN V 18026, klasa OS 11b. Znajduje zastosowanie na piętrach pośrednich parkingów i na parkingach podziemnych. Posiada zdolność do dynamicznego mostkowania rys, klasa B 3.2 (-20°C), w pomieszczeniach i na zewnątrz (z zadaszeniem).

Charakterystyka:

  • Do wnętrz i na zewnątrz (pod zadaszeniem);
  • Wysoka odporność na ścieranie;
  • Zapewnia antypoślizgową i jednorodną powierzchnię;
  • Niskie zużycie i wysoka wydajność;
  • Odporny na obciążenia ruchem kołowym;
  • Odporny chemicznie na paliwa, kwas akumulatorowy i płyn hydrauliczny;
  • Odporny na sole używane do odladzania;
  • Zdolność mostkowania rys, klasa B3.2 (-20°C) wg. PL 1504/02 i DIN V 18026;

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here