MasterSeal Traffic 2264  System parkingowy do poziomów pośrednich zgodnie z OS 11b.

System powłok nawierzchniowych o zdolności do mostkowania rys do stosowania, jako nawierzchnia parkingów w połączeniu z warstwą wodochronną i warstwą ścieralną

Poziomy pośrednie parkingów

Poziomy pośrednie są poddawanie nie tylko ciągłym obciążeniom mechanicznym powodowanym przez ruch samochodów. Dochodzą do nich także obciążenia olejem, benzyną i innymi agresywnymi substancjami, takimi jak płyn chłodzący czy płyn hamulcowy, które uszkadzają nawierzchnię. MasterSeal Traffic 2264, który jest połączeniem powłoki ścieralnej i wierzchniej na bazie poliuretanu.

Indywidualna aranżacja kolorystyczna

Dzięki zastosowaniu rożnych kolorów można wizualnie rozdzielić zarówno piętra, jak i poszczególne części każdego poziomu. Niezbędne właściwości antypoślizgowe można dostosować indywidualnie w zależności od tego, czy powłoka ma zostać naniesiona w obszarze ruchu kołowego, parkowania czy obszarze dla pieszych.

Nomy prawne dla parkingów

System MasterSeal Traffic 2264 spełnia wymagania normy EN 1504-2 oraz niemieckiej normy DIN V 18026, klasa OS 11b. Posiada zdolność do dynamicznego mostkowania rys, klasa B 3.2 (-20°C), w pomieszczeniach i na zewnątrz (z zadaszeniem).

Cechy systemu MasterSeal Traffic 2264 

  • Do wnętrz i na zewnątrz (pod zadaszeniem);
  • Wysoka odporność na ścieranie;
  • Zapewnia antypoślizgową i jednorodną powierzchnię;
  • Niskie zużycie i wysoka wydajność;
  • Odporny na obciążenia ruchem kołowym;
  • Odporny chemicznie na paliwa, kwas akumulatorowy i płyn hydrauliczny;
  • Odporny na sole używane do odladzania;
  • Zdolność mostkowania rys, klasa B3.2 (-20°C) wg. PL 1504/02 i DIN V 18026;

MasterSeal Traffic 2264

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz