MasterSeal Traffic 2273 Do ekonomicznego powlekania nawierzchni parkingow zgodnie z OS 8

Ekonomiczny powłokowy system parkingowy bez zdolności do mostkowania rys.

Parking na parterze i pod ziemią

W budowlach ponad poziomem drogi chodzi o zabezpieczenie przed wodą deszczową, o tyle poziomy na parterze i pod ziemią muszą być chronione przed wilgocią od spodu. Może się ona przedostać do posadzki w wyniku działania wody naporowej lub poprzez wilgoć kapilarną z ziemi. W takich przypadkach ważne jest, aby powierzchniowe systemy ochronne połączyć ze skutecznymi gruntami, które dzięki specjalnemu składowi chemicznemu będą mogły zabezpieczyć przed wilgocią i stworzyć podstawę trwałej powłoki. System MasterSeal Traffic 2273 to ekonomiczne rozwiązanie do powlekania powierzchni wewnętrznych, które bez problemu można dostosować do szczególnych wymagań.

System MasterSeal Traffic 2273 

Odporność na ścieranie 

System MasterSeal Traffic 2273 jest systemem parkingowym o szerokim zakresie zastosowań, spełniającym wymagania normy EN 1504-2 oraz niemieckiej normy DIN V 18026, klasa OS 8. Znajduje zastosowanie w podziemnych parkingach i na rampach, gdzie wymagany jest odporny na ścieranie system bez zdolności do mostkowania rys, posiadający estetyczny wygląd. Może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz (z zadaszeniem). 

Właściwości systemu MasterSeal Traffic 2273

  • Do wnętrz i na zewnątrz (pod zadaszeniem);
  • Wysoka odporność na ścieranie;
  • Zapewnia antypoślizgową i jednorodną powierzchnię;
  • Do powierzchni o dużym i średnim obciążeniu;
  • Niskie zużycie i wysoka wydajność;
  • Odporny chemicznie na paliwa;
  • Odporny na sole używane do odladzania;
  • Klasa B3.2 wg. PL 1504/02 i DIN V 18026;

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz