MasterSeal Traffic 2260  System parkingowy do powierzchni średnio obciążonych

System parkingowy do ciągów komunikacyjnych i zatok parkingowych, bez zdolności do mostkowania rys

System MasterSeal Traffic 2260 jest przeznaczony do zastosowania na poziomach pośrednich i rampach (ciągi komunikacyjne i zatoki parkingowe) tam, gdzie wymagany jest odporny na ścieranie system bez zdolności do mostkowania rys, oraz posiadający estetyczny wygląd. Spełnia wymogi normy EN 1504-2.  

System do ciągów komunikacyjnych i zatok parkingowych :

  • Przeznaczony do powierzchni mało i średnio i obciążonych;
  • Zapewnia trudnościeralną, odporną na poślizg powierzchnię;
  • Niskie zużycie i wysoka wydajność;
  • Odporny na cykle zamrażania i rozmrażania;
  • Odporny na benzynę, olej napędowy i oleje silnikowe;

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz