MasterSeal Roof 2111 System mostkujący rysy, natryskowa izolacja dachów

Natryskowa izolacja dachów z membraną nanoszoną natryskowo w stosunku 1:1. 

Przeznaczony do zastosowań, w których nie jest konieczne użycie powłoki ognioodpornej.

Membrana nanoszona natryskowo charakteryzująca się krótkim czasem reakcji. Pełna funkcjonalność po 2 dniach.

Stosuje się do hydroizolacji:

  • Dachów przemysłowych;
  • Dachów skośnych i odwróconych;
  • Tarasów z ruchem pieszym;

Do pobrania