MasterSeal M 310 dielektryczna, elastyczna powłoka epoksydowa

MasterSeal M 310 to dwuskładnikowa, dielektryczna, elastyczna powłoka epoksydowa o wysokiej objętościowo zawartości składników stałych i satynowym wykończeniu.

Nakładana wałkiem lub natryskiem izolacja wodochronna

Nakładana wałkiem lub przez bezpośredni natrysk na konstrukcję z betonu zbrojonego, na którą poprzednio nałożono określony środek gruntujący. MasterSeal M 310 tworzy warstwę o wysokim stopniu izoacji wodochronnej i dużym potencjale ochrony przed działaniem substancji powodujących uszkodzenia betonu zbrojonego.

Ochrona konstrukcji z betonu zbrojonego:

Powłoka MasterSeal M 310 zalecana jest na przykład do ochrony konstrukcji z betonu zbrojonego narażonych na działanie bardzo agresywnych środowisk lub substancji chemicznych, takich jak konstrukcje nabrzeży morskich, oczyszczalnie ścieków, kanały ściekowe, belki nadproży z betonu sprężonego itd.

Powłoka MasterSeal M 310 do ochrony i napraw konsrukcji betonowych:

 • monolityczne związanie z podłożem
 • wysoka odporność chemiczna na wiele agresywnych substancji (zob. tabela na kolejnych stronach)
 • zdolność do mostkowania rys: cecha ta umożliwia zachowanie w stanie nienaruszonym powłoki nałożonej na istniejące spękania betonu
 • statyczne badanie zdolności do mostkowania rys zgodne z normą EN 1062-7 (metoda A)
 • stanowi materiał dielektryczny: może być wykorzystana do izolacji elektrycznej belek nadproży z betonu sprężonego w celu zapobiegania korozji prętów zbrojeniowych spowodowanej działaniem prądów błądzących
 • jest odporna na nadciśnienie i podciśnienie wody i ciśnienie osmotyczne, czyli warunki standardowo oddziałujące na dna i ściany zbiorników wody
 • chroni przed przenikaniem:
  • wody - zapobieganie przenikaniu wody zapobiega również korozji prętów zbrojeniowych, której przyczyną może być przedostawanie się jonów chloru i pogorszenie stanu betonu wynikające z naprzemiennych cykli zamarzania i rozmarzania
  • dwutlenku węgla przez określony czas - proces karbonatyzacji betonu sprawia, że traci on naturalną zdolność pasywacji prętów zbrojeniowych, co może prowadzić do ich korozji. MasterSeal M 310 zapobiega przedostawaniu się tej substancji do betonu;
 • jest zgodna z zasadami podanymi w EN 1504-2 ("Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych") oraz zachowuje względne wartości dopuszczalnych tolerancji, także w zakresie agresywnego oddziaływania chemicznego.

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz