MasterSeal M 808 - Elastyczna membrana poliuretanowa

Dwuskładnikowa, elastyczna membrana poliuretanowa składającą się w 100% z substancji stałych, o wysokiej odporności chemicznej i na ścieranie.

 • Wodoszczelna;
 • Odporna na stojącą wodę;
 • Elastyczna, giętka i posiadająca zdolność do mostkowania rys;
 • Zabezpiecza beton przed korozją wynikającą z nasycenia dwutlenkiem węgla i korozją zbrojenia: Po utwardzeniu jest nieprzepuszczalna dla wody i dwutlenku węgla;
 • Duża odporność chemiczna;
 • Odporność chemiczna na kwasy biogeniczne w oczyszczalniach ścieków do wartości pH = 1;
 • Doskonałe właściwości mechaniczne i elastyczne (wytrzymałość na wydłużenie, rozciąganie i rozdzieranie, ścieranie);
 • Doskonała przyczepność na różnych podłożach (beton, stal);
 • Doskonała odporność na zamarzanie/odmarzanie;
 • Odporna na promieniowanie UV;
 • Termoutwardzalna – nie rozmięka w podwyższonej temperaturze;
 • Skład w 100% z substancji stałych, niestwarzająca zagrożenia dla środowiska i pracowników spowodowanego oparami rozpuszczalnika; 

Dopuszczona do bezpośredniego kontaktu z wodą pitną i środkami spożywczymi.

Membrana MasterSeal M 808 jest wykorzystywana do hydroizolacji, w przypadkach gdzie wymagany jest kontakt z wodą pitną lub duży stopień odporności chemicznej.

 • Wieże ciśnień, cysterny lub wszelkie inne konstrukcje do gromadzenia wody;
 • Powłoki wewnętrzne w zbiornikach na wodę pitną;
 • Cysterny zawierające środki spożywcze itp.;
 • Oczyszczalnie ścieków (komunalne i przemysłowe), zarówno w strefie dopływowej, jak i odpływowej;
 • Rurociągi kanalizacyjne;
 • Rury stalowe i betonowe;
 • Na podłożach poziomych i pionowych;
 • We wnętrzach i na zewnątrz;
 • Na podłożach betonowych, z zaprawy cementowej lub stalowych;
 • W celu zabezpieczenia betonu zbrojonego przed korozją wynikającą z nasycenia dwutlenkiem węgla lub chlorkami oraz przed agresją chemiczną w wannach wychwytowych w przemyśle chemicznym i petrochemicznym;

Do pobrania

Renowacja oczyszczalni ścieków

System MasterSeal 7000 CR zapewnia zwiększoną odporność na kwas siarkowy.

obejrzyj inne

Renowacja oczyszczalni ścieków

See more interesting videos here

Renowacja Wieży Ciśnień

obejrzyj inne

Renowacja Wieży Ciśnień

See more interesting videos here

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

obejrzyj inne

System garażowy MasterSeal Traffic 6689

See more interesting videos here

Oczyszczalnie ścieków Teaser Image

Oczyszczalnie ścieków

Przewodnik po rozwiązaniach do izolacji przeciwwodnych, napraw i ochrony betonu

otwórz
MasterSeal 7000 CR Teaser Image

MasterSeal 7000 CR

Instrukcja aplikacji

otwórz