MasterSeal P 308 - grunt do betonu

Grunt epoksydowy do podłoży betonowych. Zatwierdzony jako podkład dla MasterSeal M 808 nadający się do kontaktu z wodą pitną i środkami spożywczymi

MasterSeal P 308 to bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa żywica epoksydowa. Podkład przed nałożeniem powłok na bazie epoksydowej lub poliuretanowej, na podłożach betonowych.  Zatwierdzony podkład dla MasterSeal M 808 nadający się do bezpośredniego kontaktu z wodą pitną i środkami spożywczymi. W przypadku zastosowania innego niż wymienione w niniejszym dokumencie należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Master Builders Solutions.

Cechy:

  • Mała lepkość. Doskonałe właściwości penetracyjne;
  • Doskonała przyczepność;
  • Zatwierdzony podkład dla MasterSeal 608 A nadający się do bezpośredniego kontaktu z wodą pitną i środkami spożywczymi;
  • Zgodny z hiszpańskim dekretem królewskim RD 866/2008 i Dyrektywą Unii Europejskiej 2002/72/WE;
  • Możliwość nanoszenia na wilgotne powierzchnie (do 8%).;
  • Możliwość nanoszenia w niskich temperaturach (min. +5ºC).
Wideo