MasterSeal Roof 2164 System izolacji wodochronnej dachów

Izolacja wodochronna dachów z membraną 1K nanoszoną ręcznie według wytycznych ETAG 005‑06 (posiadający ETA 09/0396).

Trudnozapalny, wodochronny system natryskowy

Przeznaczony jest do stosowania na różnych podłożach zgodnie z wytycznymi EOTA. Jednoskładnikowa, trudnozpalana membrana MasterSeal M640 o niskiej lepkości nanoszona ręcznie lub za pomocą natrysku bezpowietrznego, osiąga gotowość do ponownego pokrycia i obciążenia ruchem pieszym po zaledwie 12 godzinach.

Grubość systemu:  Około 1,7 - 2,5 mm

System stosuje się na elementach cementowych balkonów, trasów i dachów płaskich 

 

Do pobrania

DWU MasterSeal Roof 2164

pdf (198,45 Kb)

KTS_MasterSeal_Roof 2164

pdf (469,95 Kb)
Wideo