MasterSeal Traffic 2273 ekonomiczny system parkingowy zgodnie z OS 8

Ekonomiczny powłokowy system parkingowy bez zdolności do mostkowania rys.

Parking na parterze i pod ziemią

W budowlach ponad poziomem drogi chodzi o zabezpieczenie przed wodą deszczową, o tyle parkingi na  parterze i pod ziemią muszą być chronione przed wilgocią od spodu. Może się ona przedostać do posadzki w wyniku działania wody naporowej lub poprzez wilgoć kapilarną z ziemi. W takich przypadkach ważne jest, aby powierzchniowe systemy ochronne połączyć ze skutecznymi gruntami, które dzięki specjalnemu składowi chemicznemu będą mogły zabezpieczyć przed wilgocią i stworzyć podstawę trwałej powłoki. System MasterSeal Traffic 2273 to ekonomiczne rozwiązanie do powlekania powierzchni wewnętrznych, które bez problemu można dostosować do szczególnych wymagań.

System MasterSeal Traffic 2273 

Odporność na ścieranie 

System MasterSeal Traffic 2273 jest systemem parkingowym o szerokim zakresie zastosowań, spełniającym wymagania normy EN 1504-2 oraz niemieckiej normy DIN V 18026, klasa OS 8. Znajduje zastosowanie w podziemnych parkingach i na rampach, gdzie wymagany jest odporny na ścieranie system bez zdolności do mostkowania rys, posiadający estetyczny wygląd. Może być stosowany zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz (z zadaszeniem). 

Właściwości systemu MasterSeal Traffic 2273

  • Do wnętrz i na zewnątrz (pod zadaszeniem);
  • Wysoka odporność na ścieranie;
  • Zapewnia antypoślizgową i jednorodną powierzchnię;
  • Do powierzchni o dużym i średnim obciążeniu;
  • Niskie zużycie i wysoka wydajność;
  • Odporny chemicznie na paliwa;
  • Odporny na sole używane do odladzania;
  • Klasa B3.2 wg. PL 1504/02 i DIN V 18026;

Do pobrania

KTS_MasterSeal_Traffic_2273

pdf (230,94 Kb)
Wideo