MasterSet R433 domieszka opóźniająca na bazie sacharozy ułatwiająca wiązanie.

MasterSet R 433 ograniczając możliwość hydratacji fazy C3A wpływa na spowolnienie procesu wiązania cementu znacznie wydłużając czas urabialności mieszanki betonowej.

Domieszka MasterSet R 433 opóźniając początek wiązania cementu:

  • Wydłuża czas urabialności mieszanki betonowej;
  • Ogranicza maksymalną temperaturę podczas wiązania betonu poprzez zmniejszenie ilości wydzielającego się ciepła w krótkim okresie czasu, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko powstawania rys termicznych;
  • Zmniejsza ryzyko powstawania „zimnych spoin;
  • Podczas betonowań ciągłych;
  • Pomaga w efektywnym prowadzeniu prac z betonem na budowie ułatwiając i wydłużając czas, w którym istnieje możliwość wykończenia jego powierzchni;

Domieszka opóźniająca  MasterSet R 433  na bazie sacharozy może być wykorzystana do produkcji:

  • Betonu towarowego o znacznie wydłużonym czasie urabialności podczas betonowań ciągłych ułatwiając łączenie się kolejnych warstw betonu,
  • Betonów dla konstrukcji masywnych, ograniczając maksymalna temperaturę w wyniku zmniejszenia ilości wydzielanego ciepła przez cement podczas wiązania - wyeliminowanie możliwości powstania rys termicznych;

Domieszka opóźniająca  MasterSet R 433  na bazie sacharozy może być wykorzystana w połączeniu z superplastyfikatorami MasterGlenium, MasterPolyheed, MasterRheobuild i domieszkami napowietrzającymi MasterAir.

Do pobrania

DWU MasterSet R433

pdf (437,01 Kb)

KT MasterSet R 433

pdf (142,76 Kb)

KT_MasterSet_R_433

pdf (151,41 Kb)
Wideo