MasterTop BC 327 FLR poliuretanowy podkład podłogowy

Podkład podłogowy 2K-PU, masywny, bezrozpuszczalnikowy, elastyczny, pigmentowany, pochłaniający dźwięk, samopoziomujący, o niskiej emisyjności

MasterTop BC 327 FLR to dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy, samopoziomujący poliuretanowy podkład podłogowy o niskiej emisyjności (zgodność systemu z AgBB),, utwardzający się do miękkoplastycznego i elastycznego materiału.
Mieszanka ta musi być powleczona powłoką główną Ma-sterTop BC 325N FLR oraz powłoką wierzchnią pigmentowaną MasterTop TC 407W w celu uniknięcia jej żółknięcia. Utwardzony system wykazuje doskonale właściwości chemiczne i mechaniczne.

Zastosowania poliuretanowego podkładu podłogowego: 

Mieszanka MasterTop BC 327 FLR stosowana jest jako masywny, elastyczny podkład podłogowy stanowiący pod-stawę systemu komfortowych powłok posadzkowych Ma-sterTop 1327 (dodatkowe informacje o systemie zawarte są w jego karcie technicznej). Zastosowania tego systemu są następujące:

 • szpitale i domy spokojnej starości;
 • szkoły,
 • biblioteki,
 • biura,
 • kawiarnie i stołówki,
 • sklepy i supermarkety

Korzyści:

 • niska emisyjność według AgBB;
 • miękka, elastyczna;
 • wysoki komfort chodzenia;
 • pochłania dźwięki (12 dB);
 • zdolność do mostkowania rys;
 • łatwa do nakładania;
 • doskonałe właściwości samopoziomujące;
 • można stosować na asfalt i inne podłoża po zastosowa-niu odpowiedniego środka gruntującego;

Do pobrania

KTP_MasterTop_BC_327 FLR

pdf (472,74 Kb)
Wideo