MasterTop BC 372 epoksydowa powłoka posadzkowa

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, samopoziomująca epoksydowa powłoka posadzkowa o niskiej emisyjności (zgodność z AgBB)

MasterTop BC 372 jest bezrozpuszczalnikową, pigmentowaną, dwuskładnikową, samopoziomującą powłoką epoksydową z wypełnieniem.

Zastosowania:

Mieszanka MasterTop BC 372 stosowana jest w pomiesz-czeniach jako powłoka samopoziomująca i przeznaczona jest do zastosowań przemysłowych o intensywności użyt-kowania od średniej do dużej. Mieszanka MasterTop BC 372 nakładana jest na podłoża takie jak wylewki betonowe i cementowe. Mieszankę MasterTop BC 372 można wypełnić piaskiem w proporcjach 1 : 0,7 wagowo, w zależności od temperatury i wymaganej grubości warstwy. Stosowana jest w systemach MasterTop 1273, MasterTop 1273 R oraz MasterTop 1273 E.

Cechy:

  • wysoka wytrzymałość mechaniczna;
  • powłoka samopoziomująca nakładana na gładkie po-wierzchnie lub warstwa nawierzchniowa na powierzchniach posypywanych;
  • niska emisyjność: zgodność z AgBB;
  • maksymalnie odporna w środowisku ruchu przemysło-wego o natężeniu od średniego do dużego;
  • odporna na ścieranie;
  • łatwa do nakładania;
  • łatwa do utrzymania w czystości;
  • możliwość zagęszczenia środkiem STELLMITTEL EP/PUR (1,8% w oparciu o łączną ilość składnika A);
  • maksymalnie odporna na wodę słodką, morską i ścieki, a także na liczne zasady, rozcieńczone kwasy, solankę, oleje mineralne, środki smarne i paliwa.

Do pobrania

KTP_MasterTop_BC_372

pdf (438,82 Kb)

PZH_MasterTop BC 372

pdf (340,18 Kb)

Broszura MasterProtect 8500 CI - j.angielski

szczegółowy opis produktu i jego zalet

Wideo